Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. (Jer 31,3b)
Isten előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. (Ef 1,5)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444