Nincs olyan kõszikla, mint a mi Istenünk. (1Sám 2,2)
Mert más alapot senki sem vethet a meglevõn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium, Internat und Evangelische Fachmittelschule
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444